Apie Klaudijų

Klaudijus su dukromis, Tomo Vyšniausko nuotr.

Fotomenininko Klaudijaus Driskiaus gyvenimo ir kūrybinės veiklos aprašymas

Gimė 1959 m. Rokiškio r. Ažubrasčio k.
1978 m. Kūrybinės veiklos pradžia.
1982 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą, įgijo žurnalisto specialybę.
1983 - 1999 m. „Švyturio“ žurnalo redakcija, Fotografijos skyriaus redaktorius.
1989 m. tapo Lietuvos fotomenininkų sąjungos nariu.
1977 - 1998 metais dalyvavo Vilniaus universiteto kraštotyrininkų Ramuvos judėjime.
1995 - 2015 metais dirbo devyniasdešimtyje mokslinių menotyros ekspedicijų Lietuvoje, Latvijoje, Lenkijoje, Baltarusijoje, Ukrainoje, Rusijoje.


Personalinės parodos

• „Šokis ir daina“. Vilniaus universitetas. 1980
• „Sartų kraštas“. Vilniaus universitetas. 1981
• Geriausiųjų darbų rinktinė. Tautų etnografijos muziejus. Stokholmas, Švedija. 1991
• Geriausiųjų darbų rinktinė. Parodų galerija. Nyredhaza, Vengrija, 1992
• „Muzikantai“. Galerija „Langas“. Vilnius. 1993
• Geriausiųjų darbų rinktinė. Karališkoji edukacinių studijų mokykla. Kopenhaga, Danija. 1995
• Geriausiųjų darbų rinktinė. Fotografijos galerija „Amber“. Portlendas, JAV. 1996
• „Portretai“. Dusetų dailės galerija. Dusetos, Zarasų r. 2000
• „Sartų krašto žmonės“. Kriaunų istorijos muziejus. Kriaunos, Rokiškio r. 2005
• „Sartų krašto žmonės“. Dusetų dailės galerija. Dusetos, Zarasų r. 2008
• „LDK didikų portretai“. LR Užsienio reikalų ministerija. Vilnius. 2008
• „Tautų ir konfesijų tapatybės ženklai Vilniuje“. Vilniaus universitetas. Vilnius, 2009
• „Arti Sartų“. Prospekto fotografijos galerija. Vilnius, 2009

Publikacijos: Fotoalbumai ir knygos

• Fotoalbumas „Lietuvos kelias“, 1993
• Fotoalbumas „Lietuva - Marijos žemė“, 1993
• Fotoalbumas „Procesijų altorėliai Lietuvoje“ (kartu su M. Matušakaite), 1998
• Fotoalbumas „Vilniaus Kalvarijos“, 2002
• Knyga „Apranga XVI - XVIII a. Lietuvoje“ (kartu su M. Matušakaite), 2003
• Knyga - vadovas „Aušros vartai“ (kartu su V. Ališausku ir T. Račiūnaite), 2003
• Fotoalbumas „Automobilis Lietuvoje 1918 - 1940“ (kartu su L. Suslavičiumi), 2005
• Knyga „Lietuvos skulptūra iki XVII a. vidurio“ (kartu su M. Matušakaite), 2007
• Fotoalbumas „Arti Sartų“, 2007
• Knyga „Laidosena ir kapų ženklinimas LDK XVI - XVIII a.“ (kartu su M. Matušakaite), 2008
• Fotoalbumas „Skaruliai”, 2010
• Knyga „Portretas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje” (kartu su M. Matušakaite), 2010
• Knyga „Sutemų keleiviai“, 2011
• Knyga „Lietuvos Respublikos Steigiamojo ir Atkuriamojo seimo nariai“, 2012
• Knyga „Pivašiūnai. Gyvenvietė,bažnyčia, Dievo Motinos paveikslas“, 2013
• Knyga „Balys Vaičėnas. Partizano sąsiuviniai“ (kartu su R. Mozūraite ir P. Subačiumi), 2014
• Fotoalbumas „Žiedais padabinta kalva“, 2015

Apdovanojimai

• 1984 m. Medalis už Rasos šventės fotografijų seriją tarptautinėje Baltijos jūros šalių meninės fotografijos parodoje „Scanbaltic“.
• 2011 m. Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos Balio Buračo fotografijos meno premija.
• 2014 m. Patriotų premija už knygą „Balys Vaičėnas. Partizano sąsiuviniai“.
• 2015 m. Apdovanojimo ženklas - medalis „Už nuopelnus Vilniui ir tautai“.